Μασούρι 100 δραχμές 1999 ΑΡΣΗ ΒΑΡΩΝ (Τράπεζα Ελλάδος )

65,00