Λοιπά Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς ΠΕΕΑ 100 Δραχμές 1944

480,00