Λοιπά Ελληνικά Χαρτονομίσματα

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5000 Δραχμές 1941

125,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 10 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 100 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς 5000 Δραχμές Isole Ionie

320,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς ΠΕΕΑ 100 Δραχμές 1944

525,00