Χαρτονομίσματα Τραπεζών Κρήτης, Ιονικής και Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 1000 Δραχμές 1941

120,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ιονικό Κράτος ( Isole Jonie ) 1 Δραχμή

17,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 100 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 50 Δραχμές 1941

40,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 50 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5000 Δραχμές 1941

125,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 10 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 100 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 50 Δραχμές 1941

25,00