Χαρτονομίσματα Τραπεζών Κρήτης, Ιονικής και Ηπειροθεσσαλίας

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 10 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 100 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 5 Δραχμές 1941

30,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 50 Δραχμές 1941

25,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 500 Δραχμές 1941

60,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

CASSA MEDITERRANEA 500 Δραχμές1941

125,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς Κρήτη 25 Δραχμές Σειρά Α013

100,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς Κρήτη 25 Δραχμές Σειρά Α014

100,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ελλάς ΠΕΕΑ 100 Δραχμές 1944

525,00

Κρήτης - Ιονικής - Ηπειροθεσσαλίας

Ιονικό Κράτος ( Jole Jonie ) 100 Δραχμές

13,00